Elsat doo

se bavi izradom glavnog projekta zaštite od požara, projektovanjem i izvođenjem instalacija za: detekciju, dojavu požara, gašenje požara /Sprinkler ili Drencher/, protivpožarne zavese, odimljavanje, i građevinsko-tehničku zaštitu od požara.

Prevenciju zaštite od požara čine servisni pregledi i kontrolno ispitivanje:

  • Periodični servisni pregled - kontrolni pregled i servisiranje stabilnih instalacija za dojavu požara,
  • Čišćenje i funkcionalno ispitivanje svih automatskih jonizujućih detektora požara,
  • Kontrolni pregled i servisiranje stabilnih instalacija za gašenje požara i protivpožarnih zavesa, kontrolni pregled i servisiranje opreme za gašenje požara, kontrolni pregled i servisiranje sistema za detekciju i dojavu gasa, pregled i ispitivanje električnih instalacija, izrada programa obuke radnika – teoretska i praktična primena.

Potvrdu našoj stručnosti i profesionalnosti daju Ovlašćenja MUP-a Republike Srbije za bavljenje poslovima zaštite od požara. Pored toga posedujemo uverenje Instituta za nuklearne nauke "VINČA" Beograd, uverenja Instituta za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj Novi Sad.

ZAŠTITA OD POŽARA

sa novim ovlašćenjima MUP-a

"ELSAT" DOO je osnovan 1992. godine. Osnovna delatnost je projektovanje i izvođenje elektro instalacija slabe i jake struje: sistema tehničke zaštite, zaštite od požara i telekomunikacija.

OVLAŠĆENJA

A) Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog
projekta zaštite od požara

B) Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje i
izvođenje posebnih sistema i mera zaštite
od požara:

B1) Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema

B2) Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema

B3) Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema

B5) Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore
ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6) Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote